Jenis Arkib

Arkib Bulanan

Sebut Harga / Tender 

PEMBEKALAN KAIN PUTIH TRAFIK UNTUK POLIS DIRAJA MALAYSIA

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/BHG I(4)/19/2016 PEMBEKALAN KAIN PUTIH TRAFIK UNTUK POLIS DIRAJA MALAYSIA 020701 (TEKSTIL) TERBUKA -
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 10/03/2016 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : SEKALI GUS 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: SELEPAS PESANAN KERAJAAN DIKELUARKAN.
  3. Arahan Pengiriman : KE SMS SHAH ALAM
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/BHG I(4)/19/2016
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  13 di alamat di atas tidak lewat daripada 24/03/2016 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL. 10/2016 TELAH BERSIDANG PADA 10/6/2016 MEMUTUSKAN SYARIKAT SYSTEM CANVAS (M) SDN. BHD.TELAH BERJAYA DENGAN TAWARAN HARGA RM93,000.00.

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS