Jenis Arkib

Arkib Bulanan

Sebut Harga / Tender 

PEMBEKALAN BARCODE PRINTER (JENAMA ZEBRA MODEL GX430T) SEBANYAK 11 UNIT UNTUK KEGUNAAN BAHAGIAN ASET, JABATAN StaRT, BUKIT AMAN. (SPESIFIKASI : EPL AND ZPL PROGRAMMING ``PRE PRINTED 60MM (W) x 35MM (H) ADHESIVE LABEL)

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/TM(04)/72/2016 PEMBEKALAN BARCODE PRINTER (JENAMA ZEBRA MODEL GX430T) SEBANYAK 11 UNIT UNTUK KEGUNAAN BAHAGIAN ASET, JABATAN START, BUKIT AMAN. (SPESIFIKASI : EPL AND ZPL PROGRAMMING ``PRE PRINTED 60MM (W) X 35MM (H) ADHESIVE LABEL) 210101,210102, 210103,210104 TERBUKA -
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 06/06/2016 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : BAHAGIAN PEROLEHAN, JABATAN START, TINGKAT 13 MENARA 1, BUKIT AMAN. 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: .
  3. Arahan Pengiriman :
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/TM(04)/72/2016
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  - di alamat di atas tidak lewat daripada 08/06/2016 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 60 .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL. 12/2016 BERSIDANG PADA 30/06/2016 MEMUTUSKAN SYARIKAT JASA KONTROL AUTOMATION SOLUTION TELAH BERJAYA DENGAN TAWARAN HARGA RM30,490.00

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS