Jenis Arkib

Arkib Bulanan

Sebut Harga / Tender 

KERJA-KERJA PEMBAIKAN BUMBUNG, PAIP DAN KEROSAKAN ELEKTRIK SERTA PEMBAIKAN BERKAITAN DI MESS PEGAWAI KANAN IBU PEJABAT POLIS BUKIT AMAN KUALA LUMPUR.

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
BA (B) SH 38/2016 KERJA-KERJA PEMBAIKAN BUMBUNG, PAIP DAN KEROSAKAN ELEKTRIK SERTA PEMBAIKAN BERKAITAN DI MESS PEGAWAI KANAN IBU PEJABAT POLIS BUKIT AMAN KUALA LUMPUR. KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA CIDB (GRED G2 KATEGORI B & ME) TERBUKA BILIK MESYUARAT TINGKAT 11, MENARA 1, BHG PEMBANGUNAN/PENYELENGGARAAN JABATAN SUMBER STRATEGIK DAN TEKNOLOGI BUKIT AMAN PADA 21/06/2016 JAM 1130 HRS.
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 17/06/2016 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    BA (B) SH 38/2016
  2. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  04 di alamat di atas tidak lewat daripada 28/06/2016 jam 12.00 tengah hari.
  3. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 HARI .
Pemenang: SYARIKAT GEMILANG RESOURCES TELAH BERJAYA DENGAN TAWARAN SEBUTHARGA INI

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS