Jenis Arkib

Arkib Bulanan

Sebut Harga / Tender 

PERKHIDMATAN PENGHANTARAN (MTO) PEMBEKALAN ALAT GANTI KONTRAK MARIN, PDRM BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/MARIN(3)112/2016 PERKHIDMATAN PENGHANTARAN (MTO) PEMBEKALAN ALAT GANTI KONTRAK MARIN, PDRM BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN 221709 TERBUKA -
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 22/07/2016 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : SELEPAS PESNAN KERAJAAN DI KELUARKAN 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: MENGIKUT PERMOHONAN USER.
  3. Arahan Pengiriman : BEREPRINGKAT
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/MARIN(3)112/2016
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  7 di alamat di atas tidak lewat daripada 03/08/2016 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 HARI .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL 19/2016 BERTARIKH:22/9/2016 (KHAMIS)@1100HRS MEMUTUSKAN BAHAWA SYARIKAT YANG BERJAYA IALAH SYARIKAT INTER PERFECTION LOGISTICS SDN BHD DENGAN TAWARAN RM 150,000.00

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS