Jenis Arkib

Arkib Bulanan

Sebut Harga / Tender 

PERKHIDMATAN MENYELENGGARA SECARA KOMPREHENSIF DUA (2) UNIT LIF DI BLOK 4 TINGKAT (KOMPLEKS 3) IBU PEJABAT POLIS BUKIT AMAN, KUALA LUMPUR.

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
BA (B) SH 1/2017 ( NO. EP : X0262250101170001 ) PERKHIDMATAN MENYELENGGARA SECARA KOMPREHENSIF DUA (2) UNIT LIF DI BLOK 4 TINGKAT (KOMPLEKS 3) IBU PEJABAT POLIS BUKIT AMAN, KUALA LUMPUR. 220505 TERBUKA BILIK MESYUARAT BAHAGIAN BANGUNAN TINGKAT 11, MENARA 1, BUKIT AMAN. PADA 06/01/2017 JAM 0900 HRS (HANYA PENAMA DALAM SIJIL SAHAJA DIBENARKAN HADIR TAKLIMAT/LAWATAN TAPAK)
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 04/01/2017 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    BA (B) SH 1/2017 ( NO. EP : X0262250101170001 )
  2. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  01 di alamat di atas tidak lewat daripada 17/01/2017 jam 12.00 tengah hari.
  3. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 HARI .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL. 02/2017 TELAH BERSIDANG PADA 13 FEB 2017 MEMUTUSKAN SYARIKAT K0NE ELEVATOR (M) SDN BHD TELAH BERJAYA DENGAN TAWARAN SEBUTHARGA INI.

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS