Jenis Arkib

Arkib Bulanan

Sebut Harga / Tender 

PEMBEKALAN STICKER POLIS UNTUK KENDERAAN POLIS DIRAJA MALAYSIA

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/PKTN(04)/21/2017 PEMBEKALAN STICKER POLIS UNTUK KENDERAAN POLIS DIRAJA MALAYSIA 020604/020699 TERBUKA -
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 08/03/2017 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : PUSAT BEKALAN POLIS DIRAJA MALAYSIA SHAH ALAM 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: 1 BULAN TARIKH TERIMA PESANAN TEMPATAN KERAJAAN (LO).
  3. Arahan Pengiriman : PEMBEKALAN HENDAKLAH DILAKSANAKAN MENGIKUT PESANAN TEMPATAN KERAJAAN (LO)
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/PKTN(04)/21/2017
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  04 di alamat di atas tidak lewat daripada 15/03/2017 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 HARI .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL. 07/2017 YANG BERSIDANG PADA 17/05/2017 TELAH MEMUTUSKAN GLOBAL SYNERGY SALES & SERVICES TELAH BERJAYA DENGAN TAWARAN HARGA SEBANYAK RM98,946.00

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS