Sebut Harga / Tender 

PERKHIDMATAN PEMBUNGKUSAN DAN PENGHANTARAN BARANG-BARANG PEGAWAI KANAN/ANGGOTA KE SABAH DAN SARAWAK POLIS DIRAJA MALAYSIA.

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/PKTN(5)/23/2017 PERKHIDMATAN PEMBUNGKUSAN DAN PENGHANTARAN BARANG-BARANG PEGAWAI KANAN/ANGGOTA KE SABAH DAN SARAWAK POLIS DIRAJA MALAYSIA. 221704/221705/221707 TERBUKA -
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 08/03/2017 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : PERKHIDMATAN HENDAKLAH DILAKSANAKAN MENGIKUT ARAHAN PERKHIDMATAN PERPINDAHAN KE LOKASI PENEMPATAN YANG AKAN DITETAPKAN 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: 1 BULAN DARI TARIKH TERIMA PESANAN TEMPATAN KERAJAAN (LO).
  3. Arahan Pengiriman : PERKHIDMATAN HENDAKLAH DILAKSANAKAN MENGIKUT PESANAN TEMPATAN KERAJAAN (LO)
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/PKTN(5)/23/2017
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  14 di alamat di atas tidak lewat daripada 15/03/2017 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 HARI .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL. 7/2017 TELAH BERSIDANG PADA 17 MEI 2017 MEMUTUSKAN KOP LOGISTICS & DISTRIBUTION SDN BHD TELAH BERJAYA DENGAN TAWARAN SEBUTHARGA RM 432,480.00

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS