Sebut Harga / Tender 

PERKHIDMATAN MENYELENGGARA SECARA KOMPREHENSIF DUA (2) UNIT LIF DI PERUMAHAN POLIS MENARA SRI MAHANG KERAMAT WANGSA HULU KELANG KUALA LUMPUR

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
BA (B) SH 6/2017 PERKHIDMATAN MENYELENGGARA SECARA KOMPREHENSIF DUA (2) UNIT LIF DI PERUMAHAN POLIS MENARA SRI MAHANG KERAMAT WANGSA HULU KELANG KUALA LUMPUR 220505 TERBUKA BILIK MESYUARAT TKT 11, MENARA 1, BHG PEMBANGUNAN/PENYELENGGARAAN, JABATAN SUMBER STRATEGIK DAN TEKNOLOGI, BUKIT AMAN. PADA 31/3/2017 JAM 1000 HRS. ( HANYA PENAMA DALAM SIJIL SAHAJA DIBENARKAN HADIR TAKLIMAT/LAWATAN TAPAK)
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 30/03/2017 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    BA (B) SH 6/2017
  2. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  4 di alamat di atas tidak lewat daripada 10/04/2017 jam 12.00 tengah hari.
  3. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 HARI .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL. 7/2017 TELAH BERSIDANG PADA 17 MEI 2017 MEMUTUSKAN SYARIKAT AKMAL COOLING ENTERPRISE TELAH BERJAYA DENGAN TAWARAN SEBUTHARGA INI.

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS