Sebut Harga / Tender 

PERKHIDMATAN MAKAN DAN MINUM BAGI MESYUARAT/TAKLIMAT UNTUK SEMUA JABATAN DI IBU PEJABAT POLIS BUKIT AMAN PDRM

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH /BHGN IV (8) 33/2017 PERKHIDMATAN MAKAN DAN MINUM BAGI MESYUARAT/TAKLIMAT UNTUK SEMUA JABATAN DI IBU PEJABAT POLIS BUKIT AMAN PDRM 040103 TERBUKA BHGN PEROLEHAN JABATAN START, TINGKAT 13, MENARA 1 BUKIT AMAN
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 31/03/2017 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : TERUS KEPADA PENGGUNA 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: SELEPAS PESANAN KERAJAAN DIKELUARKAN.
  3. Arahan Pengiriman : PERKHIDMATAN DILAKSANAKAN MENGIKUT JADUAL
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH /BHGN IV (8) 33/2017
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  7 di alamat di atas tidak lewat daripada 10/04/2017 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 3 BULAN .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL 6/2017 PADA 20/4/2017 MEMUTUSKAN SYARIKAT SURI CATERING & EVENTS SDN BHD RM224,999.84 (ZON B), SM FERRO NICE RM189,999.70 (ZON B) DAN IMAN IRIS SOLUTION RM 84,996.10 (ZON C)

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS