Jenis Arkib

Arkib Bulanan

Sebut Harga / Tender 

KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PENYELENGGARAAN SALURAN PAIP AIR BAWAH TANAH,SALURAN NAJIS DI TANDAS BALAI PENGAWAL MUZIUM DAN SALURAN NAJIS DI TANDAS LELAKI/ WANITA DI PEJABAT PENTADBIRAN MUZIUM PDRM BUKIT AMAN, KUALA LUMPUR.

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
BA(B) SH 18/2017 KPN START 145/6/5/1 KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PENYELENGGARAAN SALURAN PAIP AIR BAWAH TANAH,SALURAN NAJIS DI TANDAS BALAI PENGAWAL MUZIUM DAN SALURAN NAJIS DI TANDAS LELAKI/ WANITA DI PEJABAT PENTADBIRAN MUZIUM PDRM BUKIT AMAN, KUALA LUMPUR. CIDB G1 (KATEGORI B (B04 DAN B24),(KATEGORI CE21), SPAN IPA JENIS D TERBUKA BILIK MESYUARAT TINGKAT 11,MENARA 1,BUKIT AMAN. JAM 0900 HRS ( HANYA PENAMA DALAM SIJIL SAHAJA DIBENARKAN HADIR TAKLIMAT/LAWATAN TAPAK)
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 07/04/2017 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    BA(B) SH 18/2017 KPN START 145/6/5/1
  2. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  1 di alamat di atas tidak lewat daripada 14/04/2017 jam 12.00 tengah hari.
  3. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 3 BULAN .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL. 7/2017 TELAH BERSIDANG PADA 17 MEI 2017 MEMUTUSKAN SYARIKAT MEDAN MAKMUR ENTERPRISE TELAH BERJAYA DENGAN TAWARAN SEBUTHARGA INI.

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS