Jenis Arkib

Arkib Bulanan

Sebut Harga / Tender 

PERKHIDMATAN HIASAN PENTAS UNTUK KEPERLUAN JABATAN-JABATAN DI BUKIT AMAN

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/BHGN III(7)37/2017 PERKHIDMATAN HIASAN PENTAS UNTUK KEPERLUAN JABATAN-JABATAN DI BUKIT AMAN 020102 TERBUKA -
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 03/05/2017 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : MENGIKUT PERMINTAAN DARIPADA  
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: SELEPAS PESANAN KERAJAAN DIKELUARKAN MENGIKUT PERMINTAAN PENGGUNA.
  3. Arahan Pengiriman : BEKALAN HENDAKLAH DIHANTAR SEKALIGUS @ BERPERINGKAT
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/BHGN III(7)37/2017
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  6 di alamat di atas tidak lewat daripada 15/05/2017 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 HARI .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL 9/2017 BERTARIKH 14/6/2017@1500 HRS MEMUTUSKAN BAHAWA SYARIKAT REKA KENCANA SDN BHD TELAH BERJAYA DENGAN TAWARAN HARGA BERJUMLAH RM424,934.00.

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS