Jenis Arkib

Arkib Bulanan

Sebut Harga / Tender 

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN STOR SIMPANAN FAIL BAHAGIAN KEWANGAN JABATAN StaRT MENARA I IBU PEJABAT POLIS BUKIT AMAN KUALA LUMPUR.

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
BA(B) SH 11/2017 DLM KPN START 145/6/5/1 KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN STOR SIMPANAN FAIL BAHAGIAN KEWANGAN JABATAN START MENARA I IBU PEJABAT POLIS BUKIT AMAN KUALA LUMPUR. KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA CIDB ( GRED G1 PENGKHUSUSAN B07) TERBUKA BILIK MESYUARAT TKT 11 MENARA 1 BHG PEMBAGUNAN/PENYELNGGARAAN JABATAN SUMBER STRATEGIK DAN TEKNOLOGI BUKIT AMAN. PADA 16/05/2017 JAM 1400 HRS (HANYA PENAMA DALAM SIJIL SAHAJA DIBENARKAN HADIR TAKLIMAT/LAWATAN TAPAK)
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 12/05/2017 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    BA(B) SH 11/2017 DLM KPN START 145/6/5/1
  2. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  6 di alamat di atas tidak lewat daripada 23/05/2017 jam 12.00 tengah hari.
  3. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 HARI .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL. 10/2017 TELAH BERSIDANG PADA 19 JUN 2017 MEMUTUSKAN SYARIKAT MURNI SUCI ENTERPRISE TELAH BERJAYA DENGAN TAWARAN SEBUTHARGA INI.

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS