Jenis Arkib

Arkib Bulanan

Sebut Harga / Tender 

KONTRAK PENYELENGGARAAN SALURAN DAN LURANG KUMBAHAN SERTA INITIAL CLEANING DI PERUMAHAN POLIS KERAMAT WANGSA HULU KELANG, KUALA LUMPUR

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
BA(B) 42/2017 DLM KPN START 145/7 KONTRAK PENYELENGGARAAN SALURAN DAN LURANG KUMBAHAN SERTA INITIAL CLEANING DI PERUMAHAN POLIS KERAMAT WANGSA HULU KELANG, KUALA LUMPUR KEWANGAN 221010,SPAN (PERMIT D) TERBUKA BILIK MESYUARAT TINGKAT 11, MENARA 1, BUKIT AMAN.14/7/2017.JAM 1000 HRS.(HANYA PENAMA DALAM SIJIL DIBERI MASUK.BAWA BERSAMA SEBARANG PENGENALAN DIRI SELAIN KAD PENGENALAN)
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 24/07/2017 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    BA(B) 42/2017 DLM KPN START 145/7
  2. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  2 di alamat di atas tidak lewat daripada 24/10/2017 jam 12.00 tengah hari.
  3. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 3 BULAN .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL. 15/2017 TELAH BERSIDANG PADA 24 OGOS 2017 MEMUTUSKAN SYARIKAT TAJIMA INFRA (M) SDN BHD TELAH BERJAYA DENGAN TAWARAN SEBUTHARGA INI.

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS