Jenis Arkib

Arkib Bulanan

Sebut Harga / Tender 

PERKHIDMATAN MAKANAN BERMASAK SEMPENA MAJLIS PERSADA PERINGKAT PDRM TAHUN 2017 PADA 14 OGOS 2017 HINGGA 17 OGOS 2017 DI PULAPOL KUALA LUMPUR.

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/BHGN IV(9)85/2017 PERKHIDMATAN MAKANAN BERMASAK SEMPENA MAJLIS PERSADA PERINGKAT PDRM TAHUN 2017 PADA 14 OGOS 2017 HINGGA 17 OGOS 2017 DI PULAPOL KUALA LUMPUR. 040103 TERBUKA SEBARANG PERTANYAAN SILA BERHUBUNG TERUS DENGAN DSP ABD RAHMAN BIN ABD GHANI (0322662112) ATAU INSP NOR AISHAH BIN ISHAK (0322662117)
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 02/08/2017 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : TERUS KEPADA PENGGUNA 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: SELEPAS PESANAN KERAJAAN DIKELUARKAN.
  3. Arahan Pengiriman : SEKALIGUS
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/BHGN IV(9)85/2017
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  - di alamat di atas tidak lewat daripada 04/08/2017 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 30 HARI .

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS