Jenis Arkib

Arkib Bulanan

Sebut Harga / Tender 

PERKHIDMATAN SEWAAN KENDERAAN BAS UNTUK KEGUNAAN POLIS DIRAJA MALAYSIA SEMPENA HARI KEBANGSAAN 2017.

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/PKTN(21)/93/2017 PERKHIDMATAN SEWAAN KENDERAAN BAS UNTUK KEGUNAAN POLIS DIRAJA MALAYSIA SEMPENA HARI KEBANGSAAN 2017. 221503 TERBUKA -
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 02/08/2017 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : MENGIKUT SPESIFIKASI YANG DIMUATNAIK. 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: MENGIKUT SPESIFIKASI YANG DIMUATNAIK..
  3. Arahan Pengiriman : PERKHIDMATAN HENDAKLAH DILAKSANAKAN MENGIKUT PESANAN TEMPATAN KERAJAAN (LO).
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/PKTN(21)/93/2017
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  14 di alamat di atas tidak lewat daripada 09/08/2017 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 HARI .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL. 14/2017 BERTARIKH 11/08/2017 DIPENGERUSIKAN OLEH TIMB. PENGARAH III JABATAN StaRT TELAH MENGANUGERAHKAN CIPTA MURNI ENTERPRISE DENGAN HARGA RM 203,580.00.

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS