Jenis Arkib

Arkib Bulanan

Sebut Harga / Tender 

Pembekalan Dan Penghantaran Alatganti Kenderaan Ford Untuk Jabatan / Cawangan / Unit Kontinjen Bukit Aman Polis Diraja Malaysia. Nota: Keterangan lanjut hubungi 03-22662100 / 2101

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/PKTN(28)/107/2017 PEMBEKALAN DAN PENGHANTARAN ALATGANTI KENDERAAN FORD UNTUK JABATAN / CAWANGAN / UNIT KONTINJEN BUKIT AMAN POLIS DIRAJA MALAYSIA. NOTA: KETERANGAN LANJUT HUBUNGI 03-22662100 / 2101 110301 @ 110399 TERBUKA -
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 16/08/2017 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : PEMBEKALAN DAN PENGHANTARAN ALATGANTI KENDERAAN FORD  
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: 1 Bulan dari tarikh terima LO.
  3. Arahan Pengiriman : Dijalankan Secara Sekaligus
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/PKTN(28)/107/2017
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  - di alamat di atas tidak lewat daripada 21/08/2017 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 HARI .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL. 15/2017 BERTARIKH 24/08/2017 DIPENGERUSIKAN OLEH TIMB. PENGARAH III JABATAN StaRT TELAH MENGANUGERAHKAN HIJRAH MAKMUR RESOURCES DENGAN HARGA RM 48,980.00.

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS