Jenis Arkib

Arkib Bulanan

Sebut Harga / Tender 

PEMBEKALAN AKSESORI BAGI PESERTA PERBARISAN SEMPENA SAMBUTAN HARI PAHLAWAN 2017

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/BHG I(14)129/2017 PEMBEKALAN AKSESORI BAGI PESERTA PERBARISAN SEMPENA SAMBUTAN HARI PAHLAWAN 2017 020801 TERBUKA NOTA : SYARIKAT YANG BERMINAT UNTUK MENYERTAI SEBUT HARGA INI BOLEH BERHUBUNG DENGAN INSP MOHD FAZLI DI TALIAN 03-2266 2093 DAN DOKUMEN PENYERTAAN / SEBUT HARGA HEBDAKLAH DIHANTAR TERUS KE BAHAGIAN PEROLEHAN, JABATAN START, TINGKAT 13, MENARA I BUKIT AMAN
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 19/09/2017 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : SEKALI GUS 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: SELEPAS PESANAN KERAJAAN DIKELUARKAN.
  3. Arahan Pengiriman : JABATAN PENGURUSAN, BUKIT AMAN
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/BHG I(14)129/2017
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  - di alamat di atas tidak lewat daripada 21/09/2017 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 60 HARI .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL. 17/2017 TELAH BERSIDANG PADA 27/9/2017 MEMUTUSKAN SYARIKAT RDA PRESS SDN. BHD. TELAH BERJAYA DENGAN TAWARAN HARGA RM37,937.50.

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS