Jenis Arkib

Arkib Bulanan

Sebut Harga / Tender 

PEMBEKALAN DAN PENGHANTARAN PERKAKAS DOMESTIK UNTUK KEGUNAAN PEJABAT-PEJABAT DI BUKIT AMAN

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/BHG II (20)/134/2017 PEMBEKALAN DAN PENGHANTARAN PERKAKAS DOMESTIK UNTUK KEGUNAAN PEJABAT-PEJABAT DI BUKIT AMAN 020401 TERBUKA SEBARANG PERTANYAAN SILA BERHUBUNG DENGAN ASP ALWI DI TALIAN:03-22662098. SYARIKAT/PEMBEKALA YANG INGIN MENYERTAI SEBUTHARGA TERSEBUT HENDAKLAH MENGHANTAR DOKUMEN DI ALAMAT SEPERTI BERIKUT: BAHAGAIAN PEROLEHAN ,TKT 13 MENARA 1,BUKIT AMAN
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 28/09/2017 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : PUSAT BEKALAN POLIS AIR HITAM (SMS) 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: SELEPAS PESANAN KERAJAAN DIKELUARKAN.
  3. Arahan Pengiriman : SEKALI GUS
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/BHG II (20)/134/2017
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  - di alamat di atas tidak lewat daripada 02/10/2017 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL. 18/2017 BERTARIKH 12/10/2017 YANG DIPENGERUSIKAN OLEH TIMBALAN PENGARAH I, JABATAN StaRT TELAH MENGANUGERAHKAN SYARIKAT BERJAYA KEPADA SYARIKAT KENAS TEGUH ENTERPRISE SEBANYAK RM48,070.00.

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS