Jenis Arkib

Arkib Bulanan

Sebut Harga / Tender 

KERJA-KERJA PEMBAIKAN KECEMASAN TRANSFORMER PENCAWANG NO SATU (1) DI IBU PEJABAT POLIS BUKIT AMAN, KUALA LUMPUR

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
BA(B)SH 56/2017 DLM KPN START 145/6/5/1 KERJA-KERJA PEMBAIKAN KECEMASAN TRANSFORMER PENCAWANG NO SATU (1) DI IBU PEJABAT POLIS BUKIT AMAN, KUALA LUMPUR KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA, CIDB (GRED G1 KATEGORI E (PENGKHUSUSAN E05 & E11) BERDAFTAR DENGAN SURUHANJAYA TENAGA TERBUKA BILIK MESYUARAT TINGKAT 11, MENARA 1,BUKIT AMAN JAM 1100 HRS
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 13/11/2017 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    BA(B)SH 56/2017 DLM KPN START 145/6/5/1
  2. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  0 di alamat di atas tidak lewat daripada 14/11/2017 jam 12.00 tengah hari.
  3. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 3 BULAN .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL. 21/2017 TELAH BERSIDANG PADA 23 NOV. 2017 MEMUTUSKAN SYARIKAT BATU PANTAI SERVICES TELAH BERJAYA DENGAN TAWARAN SEBUTHARGA INI.

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS