Sebut Harga / Tender 

PEMBEKALAN DAN PENGHANTARAN HANDYCAM BAGI PILIHANRAYA UMUM KE-14

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/BTEK(03)19/2018 PEMBEKALAN DAN PENGHANTARAN HANDYCAM BAGI PILIHANRAYA UMUM KE-14 010501 TERBUKA NOTA:DOKUMEN SEBUTHARGA BOLEH DIDAPATI DI BHG PEROLEHAN TINGKT 13,MENARA 1,BUKIT AMAN. SEBARANG PERTANYAAN SILA BERHUBUNG DENGAN INSP RAMAN NAMBIAR DI TALIAN :03-22662115 P/S:PEMBEKAL MESTI BERDAFTAR DENGAN SISTEM EPEROLEHAN BERSTATUS EP ENABLE
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 27/02/2018 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : PUSAT BEKALAN POLIS (SMS) SHAH ALAM  
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: SELEPAS PESANAN KERAJAAN DI KELUARKAN MENGIKUT PERJANJIAN PENYERAHAN DALAM TAWARAAAAN KEPADA KERAJAAN.
  3. Arahan Pengiriman : SEKALIGUS
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/BTEK(03)19/2018
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  07 di alamat di atas tidak lewat daripada 07/03/2018 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL:5/2018 BERTARIKH 09/04/2018@1430HRS BERTEMPAT DI BILIK PERBINCANGAN TKT 16 MENARA 1 TELAH MEMUTUSKAN BAHAWA SYARIKAT BERJAYA ADALAH SYARIKAT SENTIASA CERIA SDN BHD DENGAN HARGA TAWARAN RM85,455.00.

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS