Sebut Harga / Tender 

PEMBEKALAN KABEL KOMPUTER RJ-45 DAN KELENGKAPAN UNTUK KEPERLUAN PILIHAN RAYA UMUM (PRU - 14)

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/KOM(01)/14/2018 PEMBEKALAN KABEL KOMPUTER RJ-45 DAN KELENGKAPAN UNTUK KEPERLUAN PILIHAN RAYA UMUM (PRU - 14) 210101 / 210102 / 210103 / 210104 / 210105 / 210106 / 210107 / 210108 / 210108 / 210109 TERBUKA UNTUK KETERANGAN LANJUT SILA BERHUBUNG DENGAN ASP SUHAIMI 013-6781697 DAN KPL RADZIAH 03-22662102. NOTA :- SYARIKAT HENDAKLAH BERDAFTAR DENGAN EPEROLEHAN DAN BERSTATUS EP ENABLE
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 08/03/2018 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : IBU PEJABAT POLIS BUKIT AMAN 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: MENGIKUT PERJANJIAN PENYERAHAN DALAM TAWARAN KEPADA KERAJAAN.
  3. Arahan Pengiriman : PERKHIDMATAN HENDAKLAH DILAKSANAKAN MENGIKUT SPESIFIKASI
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/KOM(01)/14/2018
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  19 di alamat di atas tidak lewat daripada 16/03/2018 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 HARI .
Pemenang: MESYUARAT SEBUT HARGA PADA 9/4/2018 BIL. 5/2018 @ 1430HRS. PENGERUSI TELAH MEMUTUSKAN SYARIKAT LINAVITTA SDN. BHD. TELAH BERJAYA.

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS