Jenis Arkib

Arkib Bulanan

Sebut Harga / Tender 

KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PENURAPAN SEMULA JALAN ROSAK DI PERUMAHAN PDRM DESA BAIDURI KUALA LUMPUR DAN KERJA-KERJA BERKAITAN,

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
BA (PF) SH 28/2023 DLM KPN LOG 145/6/5/1 KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PENURAPAN SEMULA JALAN ROSAK DI PERUMAHAN PDRM DESA BAIDURI KUALA LUMPUR DAN KERJA-KERJA BERKAITAN, KKM,PKK,CIDB (GRED G2 PENGKHUSUSAN CE01) PENAMA YANG DITAULIAHKAN DALAM CIDB SYARIKAT SAHAJA*KUALA LUMPUR SAHAJA. TERBUKA TARIKH : 22/08/2023(SELASA),JAM:11.00 TENGAHARI, BILIK MESYUARAT CAW PENGURUSAN FASILITI TINGKAT 11 MENARA 1 BUKIT AMAN, (KEHADIRAN SYARIKAT DIWAJIBKAN)
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 22/08/2023 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    BA (PF) SH 28/2023 DLM KPN LOG 145/6/5/1
  2. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  1 di alamat di atas tidak lewat daripada 29/08/2023 jam 12.00 tengah hari.
  3. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 .

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS