Sebut Harga / Tender 

PERKHIDMATAN PEMBUNGKUSAN DAN PERPINDAHAN SISTEM MAKMAL FORENSIK JABATAN SIASATAN JENAYAH KOMERSIL (JSJK) DARIPADA KOMPLEKS PEJABAT KERAJAAN BUKIT PERDANA KUALA LUMPUR KE BANGUNAN SEWAAN MENARA 238 JALAN TUN RAZAK KUALA LUMPUR

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/TM(01)/10/2015 PERKHIDMATAN PEMBUNGKUSAN DAN PERPINDAHAN SISTEM MAKMAL FORENSIK JABATAN SIASATAN JENAYAH KOMERSIL (JSJK) DARIPADA KOMPLEKS PEJABAT KERAJAAN BUKIT PERDANA KUALA LUMPUR KE BANGUNAN SEWAAN MENARA 238 JALAN TUN RAZAK KUALA LUMPUR 210101,210102,210103,210104,210105,210106,210107,210108,210109 TERBUKA -
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 09/02/2015 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : SEKALIGUS 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: SELEPAS PESANAN KERAJAAN DIKELUARKAN.
  3. Arahan Pengiriman : JABATAN SIASATAN JENAYAH KOMERSIL (JSJK)
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/TM(01)/10/2015
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  4 di alamat di atas tidak lewat daripada 17/02/2015 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 HARI .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL. 5/2015 TELAH BERSIDANG PADA 15/04/2015 MEMUTUSKAN SYARIKAT SIAGA INFORMATICS SDN. BHD TELAH BERJAYA DENGAN TAWARAN HARGA RM119,000.00

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS