Jenis Arkib

Arkib Bulanan

Sebut Harga / Tender 

PERKHIDMATAN PUSAT REKOD LIMBO SECARA OUTSOURCHING POLIS DIRAJA MALAYSIA SELAMA 2 TAHUN

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/TM(03)/51/2015 PERKHIDMATAN PUSAT REKOD LIMBO SECARA OUTSOURCHING POLIS DIRAJA MALAYSIA SELAMA 2 TAHUN 221506,221707,221708 TERBUKA -
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 09/04/2015 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : JABATAN PENGURUSAN (MAKLUMAT SUMBER MANUSIA) 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: Mengikut Perjanjian Penyerahan Dalam Tawaran Kepada Kerajaan. .
  3. Arahan Pengiriman : Perkhidmatan hendaklah dilaksanakan sekaligus
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/TM(03)/51/2015
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  06 di alamat di atas tidak lewat daripada 16/04/2015 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL. 09/2015 TELAH BERSIDANG PADA 16/06/2015 MEMUTUSKAN SYARIKAT REGALIA RECORD MANAGEMENT SDN. BHD. TELAH BERJAYA DENGAN TAWARAN HARGA RM216,200.00

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS