Jenis Arkib

Arkib Bulanan

Sebut Harga / Tender 

PEMBEKALAN DAN PENGHANTARAN BATERI KENDERAAN UNTUK POLIS DIRAJA MALAYSIA (PDRM).

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/PKTN( 13 )/81/2015 PEMBEKALAN DAN PENGHANTARAN BATERI KENDERAAN UNTUK POLIS DIRAJA MALAYSIA (PDRM). 110301 / 110399 TERBUKA -
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 18/05/2015 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : BATERI HENDAKLAH DIHANTAR TERUS KE STOR BEKALAN, KOMPLEKS SMS, SHAH ALAM, SELANGOR. 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: 1 bulan dari tarikh terima pesanan kerajaan ( L.O ).
  3. Arahan Pengiriman : Sila Rujuk Lampiran ‘A’ Yang Telah Dimuat Naik.
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/PKTN( 13 )/81/2015
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  03 di alamat di atas tidak lewat daripada 02/06/2015 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 HARI .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL. 14/2015 TELAH BERSIDANG PADA 3/8/2015 MEMUTUSKAN SYARIKAT SALISA TRADING SDN BHD BERJAYA DENGAN TAWARAN HARGA RM434,200.00

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS