Sebut Harga / Tender 

PERKHIDMATAN MENCETAK DAN MEMBEKAL BUNGKUSAN ORANG TAHANAN (OKT) BAGI KEPERLUAN POLIS DIRAJA MALAYSIA

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/BHGN III (11)/65/2015 (EP-X0262250101150129) PERKHIDMATAN MENCETAK DAN MEMBEKAL BUNGKUSAN ORANG TAHANAN (OKT) BAGI KEPERLUAN POLIS DIRAJA MALAYSIA 010301@221604@221615 TERBUKA -
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 24/08/2015 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : PENGHANTARAN KE PUSAT BEKALAN POLIS, SHAH ALAM 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: SELEPAS PESANAN KERAJAN DIKELUARKAN.
  3. Arahan Pengiriman : SEKALI GUS
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/BHGN III (11)/65/2015 (EP-X0262250101150129)
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  09 di alamat di atas tidak lewat daripada 07/09/2015 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 HARI .
Pemenang: MESYUARAT SEBUT HARGA BILANGAN 21/2015 TELAH BERSIDANG PADA 30.10.2015 MEMUTUSKAN SYARIKAT PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHAD BERJAYA DENGAN TAWARAN RM367,500.00

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS