Jenis Arkib

Arkib Bulanan

Sebut Harga / Tender 

PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SECARA PREVENTIVE DAN CORRECTIVE KEPADA PERKAKASAN DAN PERISIAN SISTEM PDRM PAYROL UNTUK POLIS DIRAJA MALAYSIA SELEPAS SISTEM GFMAS DAN 1GFMAS DILAKSANAKAN BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/TM(6)/172/2015 - EP:0262250101150163 PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SECARA PREVENTIVE DAN CORRECTIVE KEPADA PERKAKASAN DAN PERISIAN SISTEM PDRM PAYROL UNTUK POLIS DIRAJA MALAYSIA SELEPAS SISTEM GFMAS DAN 1GFMAS DILAKSANAKAN BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN 210101/210102/210103/210104/210105/210106/210107/210108/21019 TERBUKA -
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 04/12/2015 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : JABATAN SUMBER STRATEGIK DAN TEKNOLOGI (START) 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: MENGIKUT PERJANJIAN PENYERAHAN DALAM TAWARAN KEPADA KERAJAAN.
  3. Arahan Pengiriman : PERLAKSANAAN SECARA PREVENTIVE DAN CORRECTIVE
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/TM(6)/172/2015 - EP:0262250101150163
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  01 di alamat di atas tidak lewat daripada 17/12/2015 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 3 BULAN .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL. 03/2016 TELAH BERSIDANG PADA 26/02/2016 TELAH MEMUTUSKAN SYARIKAT SENSE ASIA PACIFIC SDN. BHD. TELAH BERJAYA DENGAN TAWARAN HARGA RM494,844.00

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS