Jenis Arkib

Arkib Bulanan

Sebut Harga / Tender 

PEMBEKALAN ALAT GANTI PERALATAN MUZIK PANCARAGAM POLIS DIRAJA MALAYSIA (PDRM)

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/KOM(7)/174/2015 - EP:0262250101150165 PEMBEKALAN ALAT GANTI PERALATAN MUZIK PANCARAGAM POLIS DIRAJA MALAYSIA (PDRM) 030301 / 220203 TERBUKA -
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 07/12/2015 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : PUSAT PANCARAGAM PDRM (PULAPOL) KUALA LUMPUR 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: SELEPAS PESANAN KERAJAAN DIKELUARKAN MENGIKUT PERJANJIAN PENYERAHAN DALAM TAWARAN KEPADA KERAJAAN.
  3. Arahan Pengiriman : BEKALAN HENDAKLAH DIHANTAR SEKALIGUS
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/KOM(7)/174/2015 - EP:0262250101150165
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  2 di alamat di atas tidak lewat daripada 17/12/2015 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 3 BULAN .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL. 03/2016 TELAH BERSIDANG PADA 26/02/2016 MEMUTUSKAN SYARIKAT PRIM ROSE SDN. BHD. TELAH BERJAYA DENGAN TAWARAN HARGA RM270,000.00

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS