Jenis Arkib

Arkib Bulanan

Sebut Harga / Tender 

MENCUCI DAN MEMBERSIHKAN BANGUNAN SERTA MENGANGKAT SAMPAH DAN SENITAMAN DI MUZIUM PDRM, JALAN PERDANA, KUALA LUMPUR.

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
BA(B) SH 24/2016 ( EP : X0262250101160006 ) MENCUCI DAN MEMBERSIHKAN BANGUNAN SERTA MENGANGKAT SAMPAH DAN SENITAMAN DI MUZIUM PDRM, JALAN PERDANA, KUALA LUMPUR. 221001, 221002, 221003, TERBUKA MUZIUM PDRM JALAN PERDANA, KUALA LUMPUR. PADA 01/03/2016 JAM 10.00 PAGI.
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 26/02/2016 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    BA(B) SH 24/2016 ( EP : X0262250101160006 )
  2. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  03 di alamat di atas tidak lewat daripada 10/03/2016 jam 12.00 tengah hari.
  3. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 HARI .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL. 8 TELAH BERSIDANG PADA 4 MEI 2016 MEMUTUSKAN SYARIKAT FDF PRESICIO BERJAYA DALAM TAWARAN SEBUTHARGA TERSEBUT.

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS