Jenis Arkib

Arkib Bulanan

Sebut Harga / Tender 

PEMBEKALAN DAN PENGHANTARAN/ KELENGKAPAN OPERASI BAGI UNIT TINDAKAN KHAS (UTK) PDRM

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/BTEK(07)59/2016 - BHG PEROLEHAN TIKT 13, MENARA 1, B.AMAN PEMBEKALAN DAN PENGHANTARAN/ KELENGKAPAN OPERASI BAGI UNIT TINDAKAN KHAS (UTK) PDRM 020804 ATAU 120401 TERBUKA SEBARANG PERTANYAAN SILA BERHUBUNG DENGAN ( INSP RAMAN DI TALIAN 03-22662115 )
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 05/05/2016 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : MENGIKUT PERMOHONAN UNIT TINDAKAN KHAS 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: SELEPAS PESANAN KERAJAAN DI KELUARKAN.
  3. Arahan Pengiriman : SEKALIGUS
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/BTEK(07)59/2016 - BHG PEROLEHAN TIKT 13, MENARA 1, B.AMAN
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  - di alamat di atas tidak lewat daripada 09/05/2016 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 60 HARI .
Pemenang: KEPUTUSAN MESYUARAT SEBUTHARGA BIL:09/2016 BERTRIKH 19/05/2016@1430HRS MEMUTUSKAN SYARIKAT BERJAYA IALAH SYARIKAT CRESDO SDN BHD RM 38,300.00

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS