Jenis Arkib

Arkib Bulanan

Sebut Harga / Tender 

PEMBEKALAN DAN PENGHANTARAN NARCOTICS FIELD TEST KIT UNTUK POLIS DIRAJA MALAYSIA(PDRM)

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/BHGN IV(10)50/2016 PEMBEKALAN DAN PENGHANTARAN NARCOTICS FIELD TEST KIT UNTUK POLIS DIRAJA MALAYSIA(PDRM) 050301 TERBUKA -
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 06/05/2016 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : PUSAT BEKALAN POLIS,KOMPLEKS SMS PDRM,SHAH ALAM 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: SELEPAS PESANAN TEMPATAN DIKELUARKAN MENGIKUT PERJANJIAN PENYERAHAN DALAM TAWARAN KEPADA KERAJAAAN.
  3. Arahan Pengiriman : BEKALAN HENDAKLAH DIHANTAR SEKALIGUS@BERPERINGKAT
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/BHGN IV(10)50/2016
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  6 di alamat di atas tidak lewat daripada 20/05/2016 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 HARI .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL 15/2016 TELAH BERSIDANG PADA 11/8/2016 MEMUTUSKAN SYARIKAT KOP TRADTECH SDN BHD BERJAYA DENGAN TAWARAN HARGA RM412,500.00

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS