Jenis Arkib

Arkib Bulanan

Sebut Harga / Tender 

KERJA-KERJA PEMBAIKAN POS PENGAWAL DAN RUMAH TADIKA PANGKALAN PASUKAN SIMPANAN PERSEKUTUAN (PSP) CHERAS, KUALA LUMPUR.

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
BA(B) SH 73/2106 KERJA-KERJA PEMBAIKAN POS PENGAWAL DAN RUMAH TADIKA PANGKALAN PASUKAN SIMPANAN PERSEKUTUAN (PSP) CHERAS, KUALA LUMPUR. BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA/BUMIPUTRA,PKK,CIDB (GRED G1 KATEGORI B & ME) TERBUKA BILIK MESYUARAT TINGKAT 11, MENARA 1, BHG PEMBANGUNAN/PENYELENGGARAAN JABATAN SUMBER STRATEGIK DAN TEKNOLOGI BUKIT AMAN PADA 16/05/2016 JAM 1630 HRS.
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 12/05/2016 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    BA(B) SH 73/2106
  2. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  08 di alamat di atas tidak lewat daripada 24/05/2016 jam 12.00 tengah hari.
  3. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 HARI .
Pemenang: SYARIKAT B TEK TRADING TELAH BERJAYA DENGAN TAWARAN SEBUTHARGA INI

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS