Jenis Arkib

Arkib Bulanan

Sebut Harga / Tender 

KERJA-KERJA PEMBAIKAN LANTAI DAN DINDING PEJABAT TADBIR URUS DAN KEPOLISAN AM (TUKAR) JABATAN INTEGRITI DAN PEMATUHAN STANDARD (JIPS) TINGKAT 8 MENARA 1 IBU PEJABAT POLIS BUKIT AMAN, KUALA LUMPUR.

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
BA (B) SH 69/2016 KERJA-KERJA PEMBAIKAN LANTAI DAN DINDING PEJABAT TADBIR URUS DAN KEPOLISAN AM (TUKAR) JABATAN INTEGRITI DAN PEMATUHAN STANDARD (JIPS) TINGKAT 8 MENARA 1 IBU PEJABAT POLIS BUKIT AMAN, KUALA LUMPUR. BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA/BUMIPUTRA,PKK,CIDB (GRED G1 KATEGORI B) TERBUKA BILIK MESYUARAT TINGKAT 11, MENARA 1, BHG PEMBANGUNAN/PENYELENGGARAAN JABATAN SUMBER STRATEGIK DAN TEKNOLOGI BUKIT AMAN PADA 23/05/2016 JAM 1600 HRS.
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 20/05/2016 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    BA (B) SH 69/2016
  2. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  07 di alamat di atas tidak lewat daripada 30/05/2016 jam 12.00 tengah hari.
  3. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 HARI .
Pemenang: SYARIKAT JALIAH ENTERPRISE TELAH BERJAYA DENGAN TAWARAN SEBUTHARGA INI

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS