Jenis Arkib

Arkib Bulanan

Sebut Harga / Tender 

PERKHIDMATAN PEMBUNGUKUSAN DAN PENGHANTARAN BARANG-BARANG PEGAWAI KANAN / ANGGOTA KE SABAH DAN SARAWAK UNTUK POLIS DIRAJA MALAYSIA (PDRM)

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/PKTN(05)/76/2016 PERKHIDMATAN PEMBUNGUKUSAN DAN PENGHANTARAN BARANG-BARANG PEGAWAI KANAN / ANGGOTA KE SABAH DAN SARAWAK UNTUK POLIS DIRAJA MALAYSIA (PDRM) 221704 / 221705 / 221706 / 221707 TERBUKA -
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 01/06/2016 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : PEKHIDMATAN HENDAKLAH DILAKSANAKAM MENGIKUT ARAHAN PERKIHDMATAN KE LOKASI PENEMPATAN YANG AKAN DITETAPKAN  
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: 1 BULAN DARI TARIKH TERIMA PESANAN TEMPATAN KERAJAAN (LO).
  3. Arahan Pengiriman : PERKHIDMATAN HENDAKLAH DILAKSANAKAN MENGIKUT PESANAN TEMPATAN KERAJAAN (LO)
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/PKTN(05)/76/2016
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  09 di alamat di atas tidak lewat daripada 09/06/2016 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 HARI .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL 15/2016 BERTARIKH 11/08/2016 TELAH DIPERLAKUKAN SYARIKAT KOP LOGISTIK DAN DISTIRBUTION SDN. BHD. DENGAN HARGA RM457,072.00

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS