Jenis Arkib

Arkib Bulanan

Sebut Harga / Tender 

PEMBEKALAN DAN PENGHANTARAN PETI SEJUK UNTUK PENYIMPANAN SPESIMEN BARANG KES UNTUK JABATAN SIASATAN JENAYAH (SEKSUAL/ PENDERAAN KANAK-KANAK/ KEGANASAN RUMAH TANGGA) POLIS DIRAJA MALAYSIA

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/BTEK(08)/61/2016 EP: X0262250101160048 PEMBEKALAN DAN PENGHANTARAN PETI SEJUK UNTUK PENYIMPANAN SPESIMEN BARANG KES UNTUK JABATAN SIASATAN JENAYAH (SEKSUAL/ PENDERAAN KANAK-KANAK/ KEGANASAN RUMAH TANGGA) POLIS DIRAJA MALAYSIA 020301 ATAU 020201 TERBUKA -
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 15/06/2016 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : KOMPLEKS SMS ( PUSAT BEKALAN POLIS),JALAN PERSIARAN USAHAWAN SEKSYEN UI,40150 SHAH ALAM, SELANGOR 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: SELEPAS PESANAN KERAJAAN DIKELUARKAN.
  3. Arahan Pengiriman : SEKALI GUS
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/BTEK(08)/61/2016 EP: X0262250101160048
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  09 di alamat di atas tidak lewat daripada 23/06/2016 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 60 HARI .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL:15/2016 TARIKH:11/08/2016@0900HRS MEMUTUSKAN SYARIKAT ZIANTECH SOLUTIONS SDN BHD BERJAYA DAN MENAWAKAN HARGA RM:100,880.00

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS