Jenis Arkib

Arkib Bulanan

Sebut Harga / Tender 

PEMBEKALAN DAN PENGHANTARAN PRIMER RESIDUE COLLECTION KIT UNTUK MAKMAL FORENSIK BAGI JABATAN SIASATAN JENAYAH PDRM

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/BTEK(14)125/2016 PEMBEKALAN DAN PENGHANTARAN PRIMER RESIDUE COLLECTION KIT UNTUK MAKMAL FORENSIK BAGI JABATAN SIASATAN JENAYAH PDRM 120402 ATAU 060501 TERBUKA NOTA: SYARIKAT YANG BERMINAT UNTUK MENYERTAI SEBUTHARGA INI BOLEH BERHUBUNG DENGAN INSP RAMAN DI TALIAN :03-22662115 DAN DOKUMEN PENYERTAAN/SEBUTHARGA HENDAKLAH DI HANTAR TERUS KE BAHAGIAN PEROLEHAN JABATAN START,TINGKAT 13, MENARA 1 BUKIT AMAN
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 19/09/2016 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : KOMPLEKS SMS SHAH ALAM 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: SELEPAS PESANAN KERAJAAN DI KELUARKAN.
  3. Arahan Pengiriman : SEKALIGUS
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/BTEK(14)125/2016
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  - di alamat di atas tidak lewat daripada 23/09/2016 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 60 HARI .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL:21/2016 BERTARIKH:27/10/2016@0900HRS TELAH MEMUTUSKAN BAHAWA SYARIKAT TERBANG LOGISTICS SDN BHD TELAH BERJAYA DENGAN TAWARAN HARGA RM 35,158.50

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS