Jenis Arkib

Arkib Bulanan

Sebut Harga / Tender 

PERKHIDMATAN MENCUCU DAN MEMBERSIH KAWASAN, MEMOTONG RUMPUT MENGANGKAT SAMPAH DAN MENCUCI PARIT DAN LONGKANG SETTA PENJAGAAN SENITAMAN DI KOMPLEKS UNIT UDARA POLIS SUNGAI BESI, KUALA LUMPUR.

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
BA (B) SH 81/2016 (NO. EP: X0262250101160096 ) PERKHIDMATAN MENCUCU DAN MEMBERSIH KAWASAN, MEMOTONG RUMPUT MENGANGKAT SAMPAH DAN MENCUCI PARIT DAN LONGKANG SETTA PENJAGAAN SENITAMAN DI KOMPLEKS UNIT UDARA POLIS SUNGAI BESI, KUALA LUMPUR. 221001, 221002 DAN 221003 TERBUKA TKT 11, MENARA 1, BHG PEMBANGUNAN/PENYELENGGARAAN JABATAN SUMBER STRATEGIK DAN TEKNOLOGI BUKIT AMAN. PADA 27/9/2016 JAM 1100 HRS. (HANYA PENAMA DALAM SIJIL SAHAJA DIBENARKAN HADIR TAKLIMAT/LAWATAN TAPAK)
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 27/09/2016 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    BA (B) SH 81/2016 (NO. EP: X0262250101160096 )
  2. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  03 di alamat di atas tidak lewat daripada 07/10/2016 jam 12.00 tengah hari.
  3. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 HARI .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL. 21 TELAH BERSIDANG PADA 27 OKTOBER 2016 MEMUTUSKAN SYARIKAT MOZANI TRADING & CONSTRUCTION SDN BHD TELAH BERJAYA DENGAN TAWARAN SEBUTHARGA INI.

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS