Jenis Arkib

Arkib Bulanan

Sebut Harga / Tender 

PERKHIDMATAN PERMINDAHAN MESIN-MESIN ANALISIS DNA DAN PERALATAN BERKAITAN BAGI BAHAGIAN DATABANK DNA (D13), JABATAN SIASATAN JENAYAH

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/BTEK(19)148/2016 PERKHIDMATAN PERMINDAHAN MESIN-MESIN ANALISIS DNA DAN PERALATAN BERKAITAN BAGI BAHAGIAN DATABANK DNA (D13), JABATAN SIASATAN JENAYAH 220601, 220602 ATAU 221508 TERBUKA BANGUNAN BARU & BANGUNAN LAMA DATABANK DNA (D13) JSJ MAKMAL FORENSIK, CHERAS
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 22/11/2016 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : BAHAGIAN D13, BAHAGIAN DATABANK DNA,MAKMAL FORENSIK CHERAS, 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: Selepas Pesanan Kerajaan Dikeluarkan.
  3. Arahan Pengiriman : Sekaligus
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/BTEK(19)148/2016
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  11 di alamat di atas tidak lewat daripada 06/12/2016 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 HARI .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA YANG BERSIDANG PADA 14/2/2017@0930HRS TELAH MEMUTUSKAN BAHAWA SYARIKAT YANG BERJAYA ADALAH SYARIKAT ANALISA RESOURCES (M) SDN BHD DENGAN JUMLAH RM 146,015.00

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS