Jenis Arkib

Arkib Bulanan

Sebut Harga / Tender 

PERMOHONAN KELULUSAN KEMUDAHAN PENGANGKUTAN BARANG-BARANG SEMASA PERPINDAHAN BAGI P/ACP G/11974 MOHD TAUFIK TOH BIN ABDULLAH KE WASHINGTON

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/PKTN(01)/11/2017 PERMOHONAN KELULUSAN KEMUDAHAN PENGANGKUTAN BARANG-BARANG SEMASA PERPINDAHAN BAGI P/ACP G/11974 MOHD TAUFIK TOH BIN ABDULLAH KE WASHINGTON 22000 TERBUKA -
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 07/02/2017 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : PERKHIDMATAN DILAKUKAN TERUS KEPADA PENGGUNA 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: SELEPAS MENDAPAT PESANAN KERAJAAN.
  3. Arahan Pengiriman : DILAKUKAN SECARA SEKALI GUS (MENGIKUT KEHENDAK PENGGUNA)
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/PKTN(01)/11/2017
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  - di alamat di atas tidak lewat daripada 10/02/2017 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 30 HARI .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL. 02/2017 TELAH BERSIDANG PADA 13/02/2017 MEMUTUSKAN SRI BUGIS SDN. BHD.TELAH BERJAYA DENGAN TAWARAN HARGA RM33,390.00

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS