Jenis Arkib

Arkib Bulanan

Sebut Harga / Tender 

PERKHIDMATAN BERNAMA MOBILE NEWS MELALUI TELEFON PINTAR UNTUK URUS SETIA KETUA POLIS NEGARA (KOMUNIKASI KORPORAT) POLIS DIRAJA

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/KOM (04)/15/2017 PERKHIDMATAN BERNAMA MOBILE NEWS MELALUI TELEFON PINTAR UNTUK URUS SETIA KETUA POLIS NEGARA (KOMUNIKASI KORPORAT) POLIS DIRAJA 010101 / 010102 / 010103 / 210103 TERBUKA -
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 22/02/2017 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : URUS SETIA KPN (KOMUNIKASI KORPORAT), BUKIT AMAN 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: Mengikut Perjanjian Penyerahan Dalam Tawaran Kepada Kerajaan. .
  3. Arahan Pengiriman : Perkhidmatan hendaklah dilaksanakan secara berperingkat.
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/KOM (04)/15/2017
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  4 di alamat di atas tidak lewat daripada 01/03/2017 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 HARI .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL. 06/2017 YANG BERSIDANG PADA 20/04/2017 TELAH MEMUTUSKAN SYARIKAT PERTUBUHAN BERITA NASIONAL MALAYSIA TELAH BERJAYA DENGAN TAWARAN HARGA SEBANYAK RM120,000.00

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS