Sebut Harga 

PERKHIDMATAN MEMBERSIH KAWASAN, MEMOTONG RUMPUT, MENCUCI PARIT DAN LONGKANG SERTA PENJAGAAN SENITAMAN DI DEPOH SIMPANAN KENDERAAN (DSK) PULAPOL JALAN SEMARAK, KUALA LUMPUR.

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
BA (B) SH 38/2017 ( NO. EP: X0262250101170018 ) PERKHIDMATAN MEMBERSIH KAWASAN, MEMOTONG RUMPUT, MENCUCI PARIT DAN LONGKANG SERTA PENJAGAAN SENITAMAN DI DEPOH SIMPANAN KENDERAAN (DSK) PULAPOL JALAN SEMARAK, KUALA LUMPUR. 221001, 221002 DAN 221003 TERBUKA BILIK MESYUARAT TKT 11, MENARA 1, BHG PEMBANGUNAN/PENYELENGGARAAN, JABATAN SUMBER STRATEGIK DAN TEKNOLOGI, BUKIT AMAN. PADA 28/4/2017 JAM 1100 HRS. ( HANYA PENAMA DALAM SIJIL SAHAJA DIBENARKAN HADIR TAKLIMAT/LAWATAN TAPAK)
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 26/04/2017 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    BA (B) SH 38/2017 ( NO. EP: X0262250101170018 )
  2. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  6 di alamat di atas tidak lewat daripada 11/05/2017 jam 12.00 tengah hari.
  3. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 hari .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL. 8/2017 TELAH BERSIDANG PADA 05 JUN 2017 MEMUTUSKAN SYARIKAT EMPAYAR JERNIH SDH BHD TELAH BERJAYA DENGAN TAWARAN SEBUTHARGA INI.

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS