Jenis Arkib

Arkib Bulanan

Sebut Harga / Tender 

PERKHIDMATAN MEMBERSIH KAWASAN, POTONG RUMPUT, MEMCUCI PARIT & LONGKANG DAN PENJAGAAN SENITAMAN DI PUSAT PERLINDUNGAN KANAK-KANAK (CIC) JALAN SULTAN SALAHUDDIN BUKIT PERDANA, KUALA LUMPUR.

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
BA (B) SH 41/2017 ( NO. EP : X0262250101170021 ) PERKHIDMATAN MEMBERSIH KAWASAN, POTONG RUMPUT, MEMCUCI PARIT & LONGKANG DAN PENJAGAAN SENITAMAN DI PUSAT PERLINDUNGAN KANAK-KANAK (CIC) JALAN SULTAN SALAHUDDIN BUKIT PERDANA, KUALA LUMPUR. 221001, 221002 DAN 221003 TERBUKA BILIK MESYUARAT TKT 11, MENARA 1, BHG PEMBANGUNAN/PENYELENGGARAAN, JABATAN SUMBER STRATEGIK DAN TEKNOLOGI, BUKIT AMAN. PADA 28/4/2017 JAM 0900 HRS. ( HANYA PENAMA DALAM SIJIL SAHAJA DIBENARKAN HADIR TAKLIMAT/LAWATAN TAPAK)
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 26/04/2017 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    BA (B) SH 41/2017 ( NO. EP : X0262250101170021 )
  2. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  7 di alamat di atas tidak lewat daripada 11/05/2017 jam 12.00 tengah hari.
  3. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 HARI .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL. 8/2017 TELAH BERSIDANG PADA 05 JUN 2017 MEMUTUSKAN SYARIKAT EDX BINA ENTERPRISE TELAH BERJAYA DENGAN TAWARAN SEBUTHARGA INI.

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS