Jenis Arkib

Arkib Bulanan

Sebut Harga / Tender 

PEMBEKALAN RESIT BERGULUNG UNTUK PERALATAN MCOPS UNTUK KEPERLUAN JABATAN SIASATAN DAN PENGUATKUASAAN TRAFIK, BUKIT AMAN

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/BHGN III(3) 9/2017 PEMBEKALAN RESIT BERGULUNG UNTUK PERALATAN MCOPS UNTUK KEPERLUAN JABATAN SIASATAN DAN PENGUATKUASAAN TRAFIK, BUKIT AMAN 010201 TERBUKA -
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 16/05/2017 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : PUSAT BEKALAN POLIS, SHAH ALAM 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: SELEPAS PESANAN KERAJAAN DIKELUARKAN.
  3. Arahan Pengiriman : BEKALAN HENDAKLAH DIHANTAR SEKALIGUS
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/BHGN III(3) 9/2017
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  - di alamat di atas tidak lewat daripada 18/05/2017 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 60 HARI .
Pemenang: MESYUARAT BIL 8/2017 PADA 5 JUN 2017,JAM 0900 HRS TELAH MEMUTUSKAN SYARIKAT ELAY(M) SDN BHD TELAH BERJAYA DENGAN JUMLAH KESELURUHAN RM49,000.00.

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS