Jenis Arkib

Arkib Bulanan

Sebut Harga / Tender 

PERKHIDMATAN MENCUCI, MEMBERSIH KAWASAN, MEMOTONG RUMPUT, MENGANGKAT SAMPAH, MENCUCI PARIT DAN LONGKANG SERTA PENJAGAAN SENITAMAN DI PERUMAHAN POLIS BUKIT AMAN, KUALA LUMPUR.

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
BA (B) SH 46/2017 [ EP : X0262250101170071] PERKHIDMATAN MENCUCI, MEMBERSIH KAWASAN, MEMOTONG RUMPUT, MENGANGKAT SAMPAH, MENCUCI PARIT DAN LONGKANG SERTA PENJAGAAN SENITAMAN DI PERUMAHAN POLIS BUKIT AMAN, KUALA LUMPUR. 221001, 221002, 221003 TERBUKA BILIK MESYUARAT TKT 11, MENARA I BHG PEMBAGUNAN/PENYELENGGARAAN, JABATAN SUMBER STRATEGIK DAN TEKNOLOGI, BUKIT AMAN. PADA 06/09/2017 JAM 0900 HRS . (HANYA PENAMA DALAM SIJIL SAHAJA DIBENARKAN HADIR TAKLIMAT/LAWATAN TAPAK)
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 30/08/2017 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    BA (B) SH 46/2017 [ EP : X0262250101170071]
  2. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  1 di alamat di atas tidak lewat daripada 14/09/2017 jam 12.00 tengah hari.
  3. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 HARI .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL. 18/2017 TELAH BERSIDANG PADA 12 OKT. 2017 MEMUTUSKAN SYARIKAT DIAH KASTURI ENTERPRISE TELAH BERJAYA DENGAN TAWARAN SEBUTHARGA INI.

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS