Jenis Arkib

Arkib Bulanan

Sebut Harga / Tender 

PERKHIDMATAN PEMBUNGKUSAN DAN PENGHANTARAN BARANG - BARANG PERIBADI 2 PEGAWAI KANAN POLIS DIRAJA MALAYSIA DARI KUALA LUMPUR KE CANBERA, AUSTRALIA SECARA 'PINTU KE PINTU'.

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/PKTN(34)/127/2017 PERKHIDMATAN PEMBUNGKUSAN DAN PENGHANTARAN BARANG - BARANG PERIBADI 2 PEGAWAI KANAN POLIS DIRAJA MALAYSIA DARI KUALA LUMPUR KE CANBERA, AUSTRALIA SECARA 'PINTU KE PINTU'. 221703, 221704, 221705, 221706, 221707, DAN 221709. TERBUKA -
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 19/09/2017 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : PERKHIDMATAN HENDAKLAH DILAKSANAKAN MENGIKUT ARAHAN PERKHIDMATAN PERPINDAHAN KE LOKASI PENEMPATAN YANG DITETAPKAN. 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: 1 BULAN DARI TARIKH TERIMA PESANAN TEMPATAN KERAJAAN (L.O).
  3. Arahan Pengiriman : PEMBEKALAN HENDAKLAH DILAKSANAKAN MENGIKUT PESANAN TEMPATAN KERAJAAN (L.O)
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/PKTN(34)/127/2017
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  - di alamat di atas tidak lewat daripada 21/09/2017 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 HARI .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL. 17/2017 BERTARIKH 27/09/2017 DIPENGERUSIKAN OLEH TIMB. PENGARAH III JABATAN StaRT TELAH MENGANUGERAHKAN SUBALI PACK (M) SDN. BHD. DENGAN HARGA RM 49,800.00.

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS