Sebut Harga / Tender 

PEMBEKALAN DAN PENGHANTARAN STRETCHER UNTUK POLIS DIRAJA MALAYSIA.

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/BHG II (04)/31/2018 PEMBEKALAN DAN PENGHANTARAN STRETCHER UNTUK POLIS DIRAJA MALAYSIA. 050101 @ 050102 TERBUKA TAKLIMAT SEBUTHARGA PADA 05/03/2018 JAM 2.30 PETANG DI BAHAGIAN PEROLEHAN, TINGKAT 13, MENARA 1, BUKIT AMAN. UNTUK KETERANGAN LANJUT, SILA BERHUBUNG DENGAN ASP ALWI (03-22662114). SYARIKAT HENDAKLAH BERDAFTAR DENGAN EPEROLEHAN DAN BERSTATUS EP ENABLE.
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 02/03/2018 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : MENGIKUT PERMINTAAN DARIPADA PUSAT BEKALAN POLIS (SMS). 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: SELEPAS PESANAN KERAJAAN DIKELUARKAN MENGIKUT PERJANJIAN PENYERAHAN DALAM TAWARAN KEPADA KERAJAAN..
  3. Arahan Pengiriman : BEKALAN HENDAKLAH DIHANTAR SEKALIGUS.
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/BHG II (04)/31/2018
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  16 di alamat di atas tidak lewat daripada 14/03/2018 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 HARI .
Pemenang: MESYUARAT SEBUT HARGA BIL. 5/2018 TELAH BERSIDANG PADA 09/4/2018 MEMUTUSKAN SYARIKAT MAJU USAHA-ONE SDN BHD BERJAYA DENGAN TAWARAN HARGA RM82,080.00.

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS