Sebut Harga 

PEMBEKALAN TAPE RECORDER UNTUK KEPERLUAN PILIHAN RAYA UMUM (PRU-14)

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/KOM (7)/34/2018 PEMBEKALAN TAPE RECORDER UNTUK KEPERLUAN PILIHAN RAYA UMUM (PRU-14) 010304 / 020201 / 210101 TERBUKA -
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 16/03/2018 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : SEKALI GUS 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: SELEPAS PESANAN KERAJAAN DIKELUARKAN.
  3. Arahan Pengiriman : KE SMS SHAH ALAM
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/KOM (7)/34/2018
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  16 di alamat di atas tidak lewat daripada 27/03/2018 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 .
Pemenang: MESYUARAT S/HARGA YANG DIPENGERUSIKAN OLEH DATO' MAT KASIM TP 1 BIL MESY 5/2018 @ 9/4/2018 @ 1430 HRS TELAH MEMILIH SYARIKAT ASTANA MENTARI RESOURCES

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS