Sebut Harga 

PEMBEKALAN DAN PENGHANTARAN KAMERA BAGI PIHANRAYA UMUM KE-14

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/BTEK(04)35/2018 -BHG PEROLEHAN TKT 13,MENARA 1,BUKIT AMAN PEMBEKALAN DAN PENGHANTARAN KAMERA BAGI PIHANRAYA UMUM KE-14 010501 TERBUKA NOTA:DOKUMEN SEBUTHARGA BOLEH DIDAPATI DI BHG PEROLEHAN TKT 13 MENARA 1, BUKIT AMAN.SEBARANG PERTANYAAN BOLEH BERHUBUNG DENGAN INSP RAMAN NAMBIAR DI TALIAN:03-22662115 P/S:PEMBEKAL MESTI LAH BERDAFTAR DENGAN SISTEM EPEROLEHAN DAN BERSTATUS EP ENABLE
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 26/03/2018 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : PUSAT BEKALAN POLIS (SMS) SHAH SALAM  
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: SELEPAS PESANAN KERAJAAN DIKELUARKAN MENGIKUT PERJANJIAN PENYERAHAN DALAM TAWARAN KEPADA KERAJAAN.
  3. Arahan Pengiriman : SEKALIGUS
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/BTEK(04)35/2018 -BHG PEROLEHAN TKT 13,MENARA 1,BUKIT AMAN
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  - di alamat di atas tidak lewat daripada 28/03/2018 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 HARI .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL:5/2018 BERTARIKH 09/04/2018@1430HRS BERTEMPAT DI BILIK PERBINCANGAN TKT 16 MENARA 1 TELAH MEMUTUSKAN BAHAWA SYARIKAT BERJAYA ADALAH SYARIKAT AMBANG IDEAL SDN BHD DENGAN HARGA TAWARAN RM21,150.00.

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS