Jenis Arkib

Arkib Bulanan

Sebut Harga / Tender 

PERKHIDMATAN SEWAAN PERALATAN MESIN PENCETAK BERWARNA (130 UNIT) DAN PENCETAK MONO (425 UNIT) UNTUK PILIHANRAYA UMUM (PRU – 14).

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/KOM (08)/75/2018 PERKHIDMATAN SEWAAN PERALATAN MESIN PENCETAK BERWARNA (130 UNIT) DAN PENCETAK MONO (425 UNIT) UNTUK PILIHANRAYA UMUM (PRU – 14). 020201 / 210101 / 221502 TERBUKA SEBARANG PERTANYAAN SILA BERHUBUNG DENGAN ASP SUHAIMI 03-22662137 DAN SYARIKAT HENDAKLAH BERSTATUS EP ENABLE
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 13/04/2018 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : RUJUK PARA 9.8 SPESIFIKASI 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: Mengikut perjanjian penyerahan dalam tawaran kepada kerajaan.
  3. Arahan Pengiriman : Perkhidmatan hendaklah dilaksanakan mengikut spesifikasi
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/KOM (08)/75/2018
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  18 di alamat di atas tidak lewat daripada 23/04/2018 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 HARI .
Pemenang: MESYUARAT SEBUT HARGA BIL 7/2018 TELAH BERSIDANG PADA 25/4/2018 JAM 1500HRS YANG DIPENGERUSIKAN OLEH TIMB. PENG. 1 JABATAN START TELAH MEMILIH SYARIKAT ABI RESOURCES GROUP SDN. BHD.

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS