Jenis Arkib

Arkib Bulanan

Sebut Harga / Tender 

KERJA-KERJA PEMBAIKAN AM DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI MES PEGAWAI BUKIT AMAN

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
BA(B)SH 6/2020 DLM KPN LOG 145/6/5/1 KERJA-KERJA PEMBAIKAN AM DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI MES PEGAWAI BUKIT AMAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA , CIDB, (GRED G1 PENGKHUSUSAN B24) HANYA PENAMA DALAM SIJIL DIBENARKAN HADIR. TERBUKA BILIK MESYUARAT TINGKAT 11 MENARA 1 BHGN PENGURUSAN FASILITI JABATAN LOGISTIK DAN TEKNOLOGI BUKIT AMAN TARIKH : 22/01/2020 JAM 10.00 PAGI
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 16/01/2020 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    BA(B)SH 6/2020 DLM KPN LOG 145/6/5/1
  2. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  1 di alamat di atas tidak lewat daripada 29/01/2020 jam 12.00 tengah hari.
  3. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 HARI .

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS